Iconic Aegean (3 Day) Cruise
3 day cruise

Departs from: Piraeus (Athens)

Cruise Rates from: $416 plus port taxes

Visiting: Piraeus (Athens), Mykonos, Kusadasi (Ephessos), Patmos, Heraklio (Crete)Iconic Discovery (3 day) Cruise
3 day cruise

Departs from: 

Visiting:Iconic Aegean (4 Day) Cruise
4 day cruise

Departs from: Piraeus (Athens)

Cruise Rates from: $602 plus port taxes

Visiting: Piraeus (Athens), Mykonos, Kusadasi (Ephessos), Patmos, Rhodes, Heraklio (Crete)Iconic Discovery (4 day) Cruise
4 day cruise

Departs from: 

Visiting:Med Highlights Cruise
6 day cruise

Departs from: 

Visiting:

54% DISCOUNT


Spanish Odyssey Cruise
7 day cruise

Departs from: 

Visiting:

54% DISCOUNT


Idyllic Aegean (7 day) Cruise
7 day cruise

Departs from: Lavrion (Athens)

Cruise Rates from: $993 plus port taxes

Visiting: Lavrion (Athens), Mykonos, Kusadasi (Ephessos), Samos, Milos, Piraeus (Athens), Syros, Cesme, Kos, IosIconic Aegean (7 Day) Cruise
7 day cruise

Departs from: Lavrion (Athens)

Visiting: Lavrion (Athens), Istanbul, Kusadasi (Ephessos), Santorini, Ag. Nicholaos (Crete), Rhodes, Symi, ChiosNew Year's Cruise
8 day cruise

Departs from: 

Visiting:

54% DISCOUNT


Italy - Greece Cruise
8 day cruise

Departs from: 

Visiting:

54% DISCOUNT


Iberian Coasts Cruise
8 day cruise

Departs from: 

Visiting:

55% DISCOUNT


Tunis, Malta & Italy Cruise
9 day cruise

Departs from: 

Visiting:Christmas Cruise
9 day cruise

Departs from: 

Visiting:

54% DISCOUNT


Moorish Coasts Cruise
10 day cruise

Departs from: 

Visiting:

54% DISCOUNT


Corinth Canal, Greek Islands & Istanbul Cruise
10 day cruise

Departs from: 

Visiting:

50% DISCOUNT


Eastern Mediterranean Highlights Cruise
12 day cruise

Departs from: 

Visiting:Canary Islands Cruise
12 day cruise

Departs from: 

Visiting: